Her kan du lese mer om Konfirmanttiden i Sentrum!

 

I "Konfirmanttiden i Sentrum" legger vekt på at du skal få et godt inntrykk - ikke bare av hva kirke, tro og livet i kirken betyr - men også; hva kan det bety å være med i et kristent ungdomsmiljø.

Dette året kommer du derfor både inn i kirken og blir kjent med ansatte og din lokale menighet - men i tillegg velger du en ungdomsaktivitet du skal være med i gjennom hele året. Her møter du ungdom fra alle samarbeidsmenighetene.

Vi har "slanket" den lokale undervisningsbiten litt i dette nye opplegget slik at du ikke vil oppleve at du bruker mer tid til konfirmasjonstiden - i forhold til slik vi har hatt det tidligere.

Gruppene du velger blant er:

Spill & Chill - vi samles i Kampen kirke for å spille brettspill, kortspill, slappe av og prate. Det kan være vi også vil ha aktiviteter og leker ute. 

Flexid - Gjennom teori, lek og rollespill vi du bli mere bevisst på hva som skjer når kulturelle verdier og praksiser møtes i en hverdag hjemme og ute.

St. Johannes sangerne- et kor for både gutter og jenter. Varierte sanger. Godt mijø og Stavangers flotteste øvingslokale? St. Johannes kirke på Storhaug.

KonfirmantSporty - møtes jevnlig på Ynglingen på Lassa for å drive forskjellige idretter for treningens og det sosiales skyld. Fokus på lek og personlig utvikling.

Diakonigruppe i Ukirke- i denne gruppen er fokus på hva vi er og hva vi kan være for våre medmennesker. I denne gruppen vil du få både sterke og flotte opplevelser som vil prege deg på en god måte. Vi møtes i Nygata forsamlingshus i sentrum.

Bluscreen Ungdomsklubb - Her er det spilling og data og nettverk i sentrum. 

Pilegrim i Sentrum - På denne linjen går vi på tur i Stavanger. Vi får oppdage og lære hvordan den kristne tro har preget byen og menneskene som søker fellesskap med Gud både nå, og i tidligere tider. 

Dansegruppa - I  Dansegruppa skal vi ha det GØY – samtidig som vi lærer dans og koreografi. Det blir 1-2 opptredener i løpet av året. 

ReDesign - Vi skal jobbe praktisk med å omforme gjenstander som har vært brukt før, eller forandre funksjon fra en gjenstand til noe annet.

Changemaker - Har du lyst å være med å forandre verden? Da er dette gruppen for deg. 

 

Les mer om gruppene på forsiden!

Alle aktivitetene er åpne for ungdom opp til 18 år. Så når konfirmasjonstiden er over - kan du fremdeles fortsette i aktiviteten din og være med på alt som skjer der. (eller skifte over til en av de andre gruppene) .

Følg med på hjemmesiden til menigheten din for å lese mer om deres lokale opplegg. Det er også der du melder deg på til konfirmasjon - påmeldingen åpner den 15. mai!

St. Petri og Domkirken menighet

St. Johannes menighet (her melder de seg på også de som bor på Vassøy)

Varden menighet

Kampen menighet

Stokka menighet

Bekkefaret menighet

 

Tilrettelagt opplegg: 

En konfirmasjonstid med like muligheter/ Alternativ: Alle som ønsker å være konfirmant i kirka skal ha like muligheter til deltakelse og tilhørighet. Uavhengig av funksjonsevne eller særskilte behov. Vi vil tilpasse konfirmasjonstiden til den enkeltes forutsetninger, og slik legge til rette for en inkluderende og likeverdig konfirmasjonstid for alle. For eksempel kan det finnes gode grunenr til ikke å være med på weekend eller konfirmanttreffet 2021. Ta kontakt snarest ved spesielle behov, velg "vanlig opplegg med justeringer" i webpåmelding, eller skriv i kommentarfeltet i påmeldingen. Vi vil særlig gjøre oppmerksom på et tilrettelagt opplegg for konfirmanter med nedsatte funksjonsevner, som gjennomføres i Madlamark kirke. For mer info, se www.imarka.no eller kontakt kateketen, jh664@kirken.no tlf. 51599353


 

Del denne artikkel på e-post