I "Konfirmanttiden i Sentrum" legger vekt på at du skal få et godt inntrykk - ikke bare av hva kirke, tro og livet i kirken betyr - men også; hva kan det bety å være med i et kristent ungdomsmiljø.

Dette året kommer du derfor både inn i kirken og blir kjent med ansatte og din lokale menighet - men i tillegg velger du en aktivitet du skal være med i gjennom hele året. Her møter du ungdom fra alle samarbeidsmenighetene.

Vi har "slanket" den lokale undervisningsbiten litt i dette nye opplegget slik at du ikke vil oppleve at du bruker mer tid til konfirmasjonstiden - i forhold til slik vi har hatt det tidligere.

DE FLESTE AKTIVITETSGRUPPENE KJØRES I ODDETALLSUKER. HYPPIGHETEN VARIERER FRA HVER UKE TIL EN GANG I MÅNEDEN.

(noen av dem har oppmøte hver uke - men dersom du velger en slik gruppe og får kollisjon med din lokale menighets konfirmasjonsundervisning - ja da prioriterer du underivsningen)

Gruppene du velger blant leser du mer om ved å klikke på dem nederst på forsiden. 

 

Les mer om gruppene på forsiden!

Følg med på hjemmesiden til menigheten din for å lese mer om deres lokale opplegg. Det er også der du melder deg på til konfirmasjon - påmeldingen åpner den 01. juni!

St. Petri og Domkirken menighet

St. Johannes menighet (her melder de seg på også de som bor på Vassøy)

Varden menighet

Kampen menighet

Bekkefaret menighet

 

Tilrettelagt opplegg: 

En konfirmasjonstid med like muligheter/ Alternativ: Alle som ønsker å være konfirmant i kirka skal ha like muligheter til deltakelse og tilhørighet. Uavhengig av funksjonsevne eller særskilte behov. Vi vil tilpasse konfirmasjonstiden til den enkeltes forutsetninger, og slik legge til rette for en inkluderende og likeverdig konfirmasjonstid for alle. For eksempel kan det finnes gode grunner til ikke å være med på weekend eller konfirmanttreffet 2023. Ta kontakt snarest ved spesielle behov, velg "vanlig opplegg med justeringer" i webpåmelding, eller skriv i kommentarfeltet i påmeldingen. Vi vil særlig gjøre oppmerksom på et tilrettelagt opplegg for konfirmanter med nedsatte funksjonsevner, som gjennomføres i Madlamark kirke. For mer info, se www.imarka.no eller kontakt kateketen, jh664@kirken.no tlf. 51599353


 

Del denne artikkel på e-post