Changemaker

Har du lyst å være med å forandre verden? Changemaker har lokalgrupper i hele Norge, og jobber på ulike måter for å gjøre verden mer rettferdig! Dette gjøres blant annet gjennom kreative og informative kampanjer som skal påvirke politikere og beslutningstakere til å ta sitt globale ansvar på alvor.  Det er nemlig slik at norsk poltikk også har konsekvenser globalt, og derfor trenger changemaker engasjerte ungdom i hele landet som kan samarbeide i lokalgrupper for å påvirke politkerne, og for å informere andre om hva man kan gjøre for å gjøre verden mer rettferdig! 

 

En lokalgruppe er tre eller flere Changemakere som går sammen for å samarbeide om akkurat dette. Lokalgruppene arbeider på forskjellige måter, og bestemmer selv hva de ønsker å gjøre. Enten det er å holde en kampanje med et relevant changemakertema de velger selv, eller en ferdig utformet kampanje om årets hovedtema lokalt (Som i fjor var om norsk våpeneksport!). Det kan også være å dele ut verden beste nyheter aviser (https://verdensbestenyheter.no), skrive debattinnlegg, holde foredrag eller gå i møter med lokale politikere! De fleste gruppene møtes regelmessig for å jobbe, være kreative, finne på morsomme ting, se film eller dokumentarer, få noen til å komme å holde foredrag, få besøk fra Sentralstyret, holde aksjoner, skrive innlegg sammen, eller bare ha det trivelig! 

 

Denne gruppen du nå kan melde deg på skal være en gruppe der vi håper du vil få lyst til å bli en del av et lokallag. Høsten etter konfirmasjon kan du nemlig fortsette innen Changemaker arbeidet ved å bli med i Changemakers Lokallag i U-kirka i Stavanger. I vår gruppe vil du lære mer om alt det som er beskrevet over – samt også møte ledere fra Changemaker som kommer på besøk til oss fra Oslo.

Dersom vi får det til skal vi også ta en tur på en Changemakersamling. Grunnet corona-situasjonen er dette noe som ikke er helt fastsatt enda.

 

Hvor: Varden kirke på Storhaug (Egersundsgaten 11) - i ungdomskjelleren. 

Når: 9 onsdagskvelder fra klokka 17.00 - 19.00 fordelt over skoleåret - samt andre aktiviteter: 

Maks antall: 20 stk.

14. oktober 2020 kl. 19.30 - 21.00 Kick off samling - Thea kommer og forteller om CM og organiasjonsoppbygging og organisasjonsarbeid og lokallagsarbeid.

 28. Oktober 2020 kl. 19.30 - 21.00: Verden er urettferdig

 

25. November 2020 kl. 19.30 - 21.00: Handelsspillet og rettferdig handel

 

09. Desember 2020 kl. 19.30 - 21.00: Juleavsluning m/ tema: Klima og Stillehavsbrev

 

13. Januar 2021 kl. 19.30 - 21.00: HIV - AIDS. Nummerverdi og vote with your feet. 

 

10. Februar 2021 kl. 19.30 - 21.00: Fred - hva setter du høyest?

 

24. Mars 2021  kl. 19.30 - 21.00: U Landsgjeld og urettferdig fotballkamp

 

07. April 2021 kl. 19.30 - 21.00:  Handling m/ besøk av Thea

 

05. Mai 2021 kl. 19.30 - 21.00 Sommeravslutning m/ grilling

 

Pris: 300 inkludert medlemskap (50kr) i Changemaker Norge. 

Ledere: Anders Hildeng Næss (Prest i Varden menighet). Mob. 95438277. Epost: an632@kirken.no og Ingrid Marie Øxnevad. Mob. 98679874. Epost: ingridmarieoxnevad@gmail.com

Les mer om Changemaker ved å klikke her. 

 


 

Del denne artikkel på e-post