Flexid

Har du vokst opp med en unik miks av kulturell påvirkning?  

Du er kanskje vant med å veksle mellom flere ulike språk, miljøer, leveregler og kulturer i hverdagen din? Du har kanskje selv flyttet mellom land og skiftet mellom språk i oppveksten?  Foreldrene dine har kanskje flyttet mellom land eller har bakgrunn fra andre kulturer? Eller du er adoptert?

Da er denne gruppa kanskje noe for deg? Gjennom teori, lek og rollespill vi du bli mere bevisst på hva som skjer når kulturelle verdier og praksiser møtes i en hverdag hjemme og ute. En trygg identitet er grunnlaget for å kunne jobbe med egne og andres fordommer, møte rasisme og ta bevisste valg for egen fremtid.

Den grunnleggende ideen i Flexid er at de som har vokst opp med flere kulturer skal bli bevisst og stolt av den personen de er, og forstå at deres flerkulturelle erfaringer er verdifulle både for dem selv og samfunnet. Fokuset er på identitet og tilhørighet, ressurser, muligheter og utfordringer.

Etter å ha fullført 6 kurssamlinger á 2 timer blir det utdelt kursbevis. 

Dette kan for eksempel brukes ved søknad på sommerjobb.

 

Max 15 deltakere

Når: En onsdag i måneden. Kl. 16.00-1800

Hvor: St. Johannes kirke, Storhaug

Hva koster det: 300

Hovedleder og kontaktperson: Aslaug Austbø,  aa289@kirken.no,  mob 99169363

 

Datoer:18. oktober, 16. desember 2020 og 20. januar, 17. februar, 17.mars og 14.april 2021


 

Del denne artikkel på e-post