Pilegrim i Sentrum

«Pilegrim» i sentrum: På tur i Stavanger

Bekkefaret kirke

- Tekst til nettside:

Å være en «pilegrim» er å være på vandring i troens landskap, og til hellige steder. På denne linjen går vi på tur i Stavanger, oppdager nye steder og får nye erfaringer. Vi vil dele tanker, be, lese og synge sammen.

Vi er alle på vandring gjennom livet. Bli med på en linje som stiller åpne spørsmål om livet og om tro og tvil. Vi får oppdage og lære hvordan den kristne tro har preget byen og menneskene som søker fellesskap med Gud både nå, og i tidligere tider. Når vi vandrer blir vi bedre kjent med hverandre, Gud og oss selv. Du er velkommen enten du er vant til å være i kirken, eller du er uvant med den.

Bli med på en spennende vandring gjennom ditt konfirmant-år!

Max antall: 3 grupper med opptil 9 stykker i hver gruppe

Pris: 200 kr

Hvor: I Bekkefaret kirke første gang (Svend Foyns gate 1). Oppmøtested vil avhenge av hvor turen går, program fås ved første samling.

Når: En onsdag i måneden fra kl 1800-1930.

Datoer:

Høst: 21.10, 18.11, 16.12.

Vår: 20.01, 17.02, 31.03, 14.04

Hovedledere og kontaktpersoner er Sara Rachel Loka, menighetspedagog i Bekkefaret og Torhild Viste, sokneprest i Bekkefaret. For spørsmål, ta kontakt på e-post: sl745@kirken.no og tv877@kirken.no


 

Del denne artikkel på e-post