Redesign

Redesigngruppen Våland menighetshus

 

Max antall. 15 stk.

Pris: 300

Høst: tirsdag 20.10- (uke 43) 3.11-(uke48) 1.12-(uke 49) kl 1600-1730

Vår: datoer kommer senere

I redesigngruppen skal vi jobbe med å gi gamle ting nytt liv. Vi skal jobbe praktisk med å omforme gjenstander som har vært brukt før, eller forandre funksjon fra en gjenstand til noe annet. Kanskje har du en ide du har lyst til å prøve ut? Vi skal snakke sammen om hva det vil si å være miljøbevisst, ta gode valg, og hva vi kan være med å påvirke.

 

 

Ansvarlig kontaktperson er Karen Smith-Gahrsen e-mail: ks849@kirken.no

 


 

Del denne artikkel på e-post